PROJEKT KUKCI/ HROŠČI/ THE BUGS // izložba kostima inspiriranih KAFKINIM PREOBRAŽAJEM

  Kafka i njegov preobražaj jedna je od onih lektira koje čovjek pamti. Posebna u svojim asocijacijama na bizarnu svakodnevicu i sistem, poslužila je kao inspiracija inovativnih kostima koje su studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta i njihovi mentori radili za izložbu tekstila u Sloveniji, a kod nas u Galeriji TTF-a (prilaz baruna Filipovića 28) otvara se sutra, 5. svibnja.

  Magdalena Stojanov 768x1116

  GOLIATHUS REGIUS (2021)
  Student / Costume designer: MAGDALENA STOJANOV
  Model: Magdalena Stojanov
  Photography: doc. dr. art. Ivana Bakal
  Make up & Hairstyle: Magdalena Stojanov
  Shooting location: TTF, Zagreb

  TTF sudjeluje na velikom međunarodnom projektu BIEN21, prvom međunarodnom izložbom tekstilnog oblikovanja u Kranju. Diplomski studij kostimografija - druga godina, na izložbi se predstavlja sa 6 uličnih (1 Info plakat i 5 jumbo plakata) u uličnoj Galeriji Mergentalerjeva Layerjeve hiše in TAM-TAM, od 29.4.─20. 5. 2021., Kranj, Slovenija, te na internetskim stranicama putem on-line web i video prezentacije.

   ANA MAJDANDZIC 768x1152

  MECYNORHINA TORQUATA 01 (2021)
  Student / Fashion designer: ANA MAJDANDŽIĆ
  Model: Laura Marinović
  Photography: Ana Majdandžić/Vicko Racetin
  Make up: Ana Majdandžić
  Shooting location: Vrhovec, Zagreb

  Autori studenti: Nora Brbić, Tea Dragić, Doriana Duić, Emma Stephanie Gaunt,Judita Jerković, Iva Kavelj, Karla Kos, Antonela Kutleša , Dora Mašanović, Ana Majdandžić, Melani Međeši, Ines Milić, Nives Skelin, Giorgia Pezzolato, Paula Peloza, Karmen Polović, Vicko Racetin, Magdalena Stojanov, Sara Šumanović, Marija Zrilić.

  Mentori projekta: doc. dr. art. Ivana Bakal i doc. art. Marin Sovar u suradnji s nastavnicima asistenticom mag. ing. des. tex. Sanjom Jakupec i stručnom suradnicom dipl. ing. Đurđicom Kocijančić.

  Diplomski studij - tekstilni i modni dizajn smjer kostimografija Tekstilno-Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  Iva Kavelj 768x1160

  LUCANUS CERVUS (2021)
  Student / Costume designer: IVA KAVELJ
  Model: Iva Kavelj
  Photography: doc.dr.art. Ivana Bakal
  Make up & Hairstyle: Marija Zrilić
  Shooting location: Botanical garden Faculty of Science, Zagreb

  Projekt je realiziran u ljetnom semestru akademske godine2020./2021. u sklopu kolegija Primijenjena kostimografija III i Izrada kostima pod mentorstvom doc. dr. art. Ivane Bakal i doc. art. Marina Sovara u suradnji s nastavnicima asistenticom mag.ing. des. tex. Sanjom Jakupec i stručnom suradnicom dipl. ing. Đurđicom Kocijančić.

  Karmen Polovic 768x1024

  THE POWER OF STILLNESS (2021)
  Student / Costume designer: KARMEN POLOVIĆ
  Model: Karmen Polović
  Photography: Ana Moslavac
  Make up & Hairstyle: Karmen Polović
  Production: Luka Nemarnik
  Shooting location: Savica lake, Zagreb

  Osnovno polazište inspiracije radova je Kafkin Preobražaj.

  Studentica prve godine kostimografije Paula Peloza sudjelovala je u projektu kao autorica šminke i frizura za više radova na izložbi.

  Sponzor: PROSTORIA d.o.o. iz Sveti Križ Začretje, Hrvatska.

  Karla Kos 768x1152

  THE DRAGONFLY CHARM (2021)
  Student / Costume designer: KARLA KOS
  Model: Karla Kos
  Photography: Dominik Brebrić, Marijana Kaurinović
  Make up: Lidija Kos
  Shooting location: Old Town Lukavec, Lukavec

  Sara Sumanovic 768x1160

  SAMSA (2021)
  Student / Costume designer: SARA ŠUMANOVIĆ
  Model: Sara Šumanović
  Photography: doc. dr. art. Ivana Bakal
  Make up & Hairstyle: Sara Šumanović
  Shooting location: Botanical garden Faculty of Science, Zagreb

  Melani Medesi 768x1024

  TINGIDAE (2021)
  Student / Costume designer: MELANI MEĐEŠI
  Model: Karla Kos
  Photography: dipl. ing. Đurđica Kocijančić
  Make up & Hairstyle: Paula Peloza
  Shooting location: TTF, Zagreb

  Giorgia Pezzolato

  Candy Dragonfly (2021)
  Student / Costume designer: GIORGIA PEZZOLATO
  Model: Giorgia Pezzolato
  Photography: Saffron Perov
  Make up & Hairstyle: GIORGIA Pezzolato
  Shooting location: Vrbik, Zagreb

  Tea Brbic 768x1101

   THE BUG (2021)
  Student / Costume designer: TEA DRAGIĆ
  Model: Josipa Atlija
  Photography: Filip Atlija
  Make up: Josipa Atlija
  Hairstyle: Tea Dragić
  Shooting location: Mažuranić's cellar from 1793., Zagreb

  Dora Masanovic 768x1160

  GLAUCUS TRAHAXO (2021)
  Student / Costume designer: DORA MAŠANOVIĆ
  Model: Dora Mašanović
  Photography: doc.dr.art. Ivana Bakal
  Make up & Hairstyle: Paula Peloza
  Shooting location: Botanical garden Faculty of Science, Zagreb

  VICKO RACETIN 768x1152

  HYMENOPTERA (2021)
  Student / Fashion designer: VICKO RACETIN
  Model: Ana Majdandžić
  Photographer: Vicko Racetin
  Shooting location: Vrhovec, Zagreb

  Nora Brbic 768x1024

  CALOPTERYX SPLENDENS (2021)
  Student / Costume designer: NORA BRBIĆ
  Model: Nora Brbić
  Photography: Nika Koretić i Ivana Milković
  Make up & Hairstyle: Nora Brbić
  Shooting location: River Sava, Zagreb

  Doriana Duic 768x1024

  SKARABEJ (2021)
  Student / Costume designer: DORIANA DUIĆ
  Photography: Gabriela Duić
  Model: Doriana Duić
  Make up & Hairstyle : Doriana Duić
  Shooting location: Pampas, Osijek

  Judita Jerkovic 768x1160

   METAMORPHOSIS (2021)
  Student / Costume designer: JUDITA JERKOVIĆ
  Model: doc.art. Marin Sovar, ak.slik.graf
  Photography: doc.dr.art.Ivana Bakal
  Make up: Judita Jerković
  Shooting location: Botanical garden Faculty of Science, Zagreb

  Emma Stephanie Gaunt 768x1160

  TARANTULA (2021)
  Student / Costume designer: EMMA STEPHANIE GAUNT
  Model: Dora Mašanović
  Photography: doc.dr. art. Ivana Bakal
  Make up & Hairstyle: Magdalena Stojanov
  Shooting location: TTF, Zagreb

  Marija Zrilic 768x1160

  ANTHOPHILA (2021)
  Student / Costume designer: MARIJA ZRILIĆ
  Model: Marija Zrilić
  Photography: doc. dr. art. Ivana Bakal
  Make up & Hairstyle: Marija Zrilić
  Shooting location: Botanical garden Faculty of Science, Zagreb

  INES MILIC 768x1152

  SPHAEROCORIS ANNULUS (2021)
  Student / Fashion designer: INES MILIĆ
  Model: Korina Tumir
  Photography: Ana Majdandžić/Vicko Racetin
  Make up: Ana Majdandžić
  Shooting location: Vrhovec, Zagreb

  Nives Skelin 768x1160

   WANDERER (2021)
  Student / Costume designer: NIVES SKELIN
  Model: Nives Skelin
  Photography: doc. dr. art. Ivana Bakal
  Make up & Hairstyle: Paula Peloza
  Shooting location: Botanical garden Faculty of Science, Zagreb

  Antonela Kutlesa 768x1160

  PIERIS RAPAE (2021 )
  Student / Fashion designer: ANTONELA KUTLEŠA
  Model: Paulina Obajdin
  Photo: doc. dr. art. Ivana Bakal
  Make up & Hairstyle: Paula Peloza
  Shooting location: Botanical garden Faculty of Science, Zagreb

  PIERIS RAPAE (2021 )
  Student / Fashion designer: ANTONELA KUTLEŠA
  Model: Paulina Obajdin
  Photo: doc. dr. art. Ivana Bakal
  Make up & Hairstyle: Paula Peloza
  Shooting location: Botanical garden Faculty of Science, Zagreb