TEXTil i sjećanje @ TTF // izložba tekstilnih memorijskih popluna spaja tekstil, tekst i fotografiju

  Mentorice: doc. art. Lea Popinjač i dr. sc. Petra Krpan

  Viša stručna suradnica: mag. ing. tech. text. Đurđica Kocijančić

  Kolegij: Kreiranje tekstila IIA

  Izlažu:

  Dora Bužić, Valter Vračar, Ana Kurić, Jana Jakšić, Nina Posar, Mia Dostal, Ela Bakovic, Kala Majetić, Petra Ivanda, Nika Kežić, Ema Bošnjak, Iva Haramija, Hana Tubak, Irena Liješnić, Dora Vuković, Ivana Čačić, Mara Cebalo, Romana Katalenić, Ana Maria Žaja, Andrea Fletko, Valentina Šuljak, Ana Hutinec, Iva Lukačić, Tia Mihinjač, Linda Kozina, Gabriela Namlić, Mihaela Matković, Laura Mance, Valentina Alinčić, Marijana Galić, Ulla Cinčić, Blagica Kuzeva, Petra Barković, Andrea Fletko, Ivo Jupek, Gabriela Dankic, Iva Lukačić, Jelena Fortuna, Petra Barković, Gabriela Namlić, Petra Marunica, Laura Kos-Jovanović

  285B3192

  Izložba 'TEXTil i sjećanje' tekstilnih memorijskih popluna imala je za cilj spojiti tekstil, tekst i fotografiju. Zahvaljujući raznovrsnim tekstilnim i likovnim tehnikama, studenti prijediplomskog studija su na kolegiju Kreiranje tekstila IIA, imali zadatak izrade memorijskog popluna (engl. memory quilt) s naglaskom na slovo, riječ i tekst.

  Zahvaljujući donaciji tvrtke Prostoria d.o.o., svi studenti su imali jednaku, zadanu podlogu, ispisanu tekstom po cijeloj površini, na kojoj su potom intervencijama došli do vlastitog završnog rješenja. Ovakav tip tekstilne podloge zanimljiv je iz razloga jer može funkcionirati s obje strane, kao pozitiv i negativ, jednako kao i fotografija.

  Osnovni zadatak studenata bio je da likovno i tekstualno 'reagiraju' na podlogu, jednom od mnogobrojnih tekstilnih tehnika te na taj način promjene značenje riječi ili slova na podlozi. Istražujući strukturu tkanine, različitim intervencijama, ovi radovi mijenjaju simbolično i stvarno značenje teksta na podlozi.

  Neki radovi temelje se više na tekstualnom naglasku zahvaljujući ručnom i mašinskom vezu, dok drugi istražuju intervenciju ručnog otiskivanja i linoreza na cijeloj površini tekstilne podloge. Tako tekstilna podloga dobiva mnogostruka značenja, jer pojedini radovi naglašavaju određene poruke ili mijenjaju samu strukturu podloge.

  285B3210

  Neki radovi temelje se na ispisivanju novih riječi, a potom i sintaksi na tekstilu, drugi pak na naglašavanju samo jednog slova koji potom daju višeznačnost i slojevitost svakom od tekstilnih radova.

  Drugi dio ovoga zadatka prilikom izrade memorijskih pokrivača zahtijevao je uvećanje i povezivanje radova u jednu cjelinu.

  Nadalje, završni dio semestralnog zadatka za studente bio je promotriti fotografiju s fokusom tekst i pojam sjećanja.

  Studenti su imali za zadatak izraditi fotografije koje sadržavaju emotivnu, prošlu ili sadašnju poruku, važnu za njih osobno, misli ispisane po raznolikim površinama, grafite na fasadama ili tekstove na vlastitoj koži.

  Kako su u prvom dijelu zadatka intervenirali na površini, u drugom dijelu studenti su istraživali fotografske tehnike i što za njih označava pojam sjećanja u kontekstu teksta, ali i fotografske slike.

  285B3213

  Pojedini radovi fokusirali su se na osobno prisjećanje obiteljskog života u djetinjstvu, potom tekstova iz spomenara, dnevnika i bilježnica, označavajući tako emotivnu povezanost s našim skrivenim, osobnim životima.

  Svi radovi na ovoj izložbi označavaju spoj raznolikih tekstilnih tehnika, ručnih ili mašinskih intervencija i snimanja fotografija, pri čemu se fotografske slike ručno ušivaju na poplun, dajući mu tako još jednu dodanu vrijednost ručnoga rada.

  Spajajući tekst, tekstil i fotografije, studenti su istražili više različitih područja umjetničkog djelovanja te stvorili vlastiti memorijski pokrivač - prepun sjećanja, razmišljanja i emotivnih poruka.

  doc. art. Lea Popinjač i dr. sc. Petra Krpan

  *Mentorice i viša stručna suradnica posebno zahvaljuju tvrtki Prostoria d.o.o. na donaciji materijala bez kojeg ovaj zadatak i izložba ne bi bili mogući.

   285B3187