Username *
Password *
Remember Me

Projektu Učionica budućnosti u Hrvatskoj se, nakon nekoliko osnovnih škola i gimnazija diljem Hrvatske, pridružuje i prva škola u bolnici: prije par dana otvorene su učionice u sklopu Klinike za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16 i na Zavodu za hematologiju i onkologiju „Dr. Mladen Ćepulić“, Ilica 197, a projekt su zajednički realizirale Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet i tvrtka Samsung Electronics, uz tehničku podršku tvrtke Storm Computers.

Ucionica buducnosti 3


- Ova vrijedna donacija, izrazito je značajna, jer ne samo da smo bolesnoj djeci „doveli školu“, već smo sada u mogućnosti, virtualnim putem, njih odvesti u njihove matične škole i razrede, kako bi barem povremeno sa svojim školskim prijateljima mogli pratiti nastavu u svom razredu. Na ovakav način bolesnoj djeci, pa i onoj najteže bolesnoj, šaljemo jasnu poruku da od njih očekujemo da ozdrave i da se zaista s lakoćom vrate u svoje okruženje – naglasio je prof. dr. sc. Zoran Bahtijarević, v.d. ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Ucionica buducnosti 2

Milan Vujović, direktor marketinga regionalnog predstavništva tvrtke Samsung Electronics, prof. dr. sc. Zoran Bahtijarević, v.d. ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb, Lidija Sosa Šimenc, ravnateljica Osnovne škole Izidor Kršnjavi, Zvonimir Stanić, v.d. ravnatelja Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet, Tomislav Kraljik, direktor tvrtke Storm Computers


Ovaj projekt omogućit će interaktivno učenje uz podršku najnovijih informacijskih tehnologija za sve učenike koji su dugotrajno hospitalizirani, kako na odjelu pedijatrije Klinike, tako i na odjelu pedijatrijske onkologije. Riječ je o prvim učionicama ove vrste, koje za cilj imaju pomoći bolesnoj djeci premostiti svakodnevne prepreke i osjećaj izdvojenosti. Nastavu s učenicima, dok su na liječenju, izvode učitelji Osnovne škole Izidora Kršnjavog u Zagrebu. Oko 1500 učenika godišnje pohađa Školu u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

samsung cr


- Svrha Škole u bolnici je hospitaliziranoj djeci olakšati odvojenost od obitelji i škole, umanjiti stres od hospitalizacije, omogućiti kontinuitet u usvajanju nastavnih sadržaja, učiniti dane u bolnici zanimljivijim, kraćim i sadržajnijim i omogućiti im što lakši povratak u matičnu školu nakon završetka liječenja. Škola u bolnici trudi se pridonositi, s medicinskim osobljem, humanim odnosima prema hospitaliziranoj djeci. Isto tako, donosi brojne dobrobiti i za roditelje, koje rasterećuje brige oko nastavka školovanja njihove djece ili njihova poučavanja, pruža im nadu i sigurnost te potporu koju nerijetko imaju u učiteljima Škole. Ovaj hvalevrijedan projekt omogućit će interaktivno učenje, između učenika u bolnici i njegove matične škole, kao i komunikaciju s roditeljima uz podršku najnovijih informacijskih tehnologija – rekla je Lidija Sosa Šimenc, ravnateljica Osnovne škole Izidor Kršnjavi.

 

Ucionica buducnosti 4
Prof. dr. sc. Zoran Bahtijarević, v.d. ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb, Zvonimir Stanić, v.d. ravnatelja Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet, Lidija Sosa Šimenc, ravnateljica Osnovne škole Izidor Kršnjavi, Milan Vujović, direktor marketinga regionalnog predstavništva tvrtke Samsung Electronics, Tomislav Kraljik, direktor tvrtke Storm Computers


- Neizmjerno me raduje što CARNet u suradnji sa Samsungom ima priliku ovim projektom pružiti podršku učenicima na bolničkom liječenju i omogućiti im kvalitetnije praćenje nastave. Promjena svakodnevnog načina života djeci na bolničkom liječenju zasigurno predstavlja traumu, no zahvaljujući upotrebi tehnologije, djeca će imati priliku pratiti nastavu u realnom vremenu, ostati povezana sa svojim školskim prijateljima i nastavnicima iz matičnih škola te održati kontinuitet u učenju. Najveći uspjeh ovoga projekta bit će vidjeti osmijeh na dječjim licima, a nadam se kako će im novi i zanimljiviji pristup učenju olakšati boravak u bolnici – rekao je Zvonimir Stanić, v.d. ravnatelja Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet.

Škola nastoji kontinuirano razvijati suradnju s matičnim školama učenika dok su na bolničkom liječenju koristeći suvremenu tehnologiju. Važno je naglasiti da je Škola u bolnici prva od 12 Škola u bolnici u Republici Hrvatskoj koja je uvela e-dnevnik za bolničke razredne odjele, te se tako postigla puno brža i bolja suradnja s matičnim školama. Kao pomoć u nastavi, koristit će tablet računala, a zahvaljujući video-vezi moći će pratiti nastavu na daljinu, povezivanjem sa svojim matičnim školama diljem Hrvatske.