Sat_GEOMETRIJE // kako matematički principi funkcioniraju u svijetu modnog dizajna?

    Kao nastavnik matematičkih kolegija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, odnosno matematike i nacrtne geometrije – objasnila je Mirna Rodić povodom predavanja na Danu Znanstvenoistraživačkog centra za tekstil 2017. koji će se održati 20. rujna u 10 sati, u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, Savska 18 - nastojala sam dodatno istražiti veze i mogućnosti povezivanja matematike i tekstilne struke, osobito kroz pripremu tema za završne i diplomske radove. U ovoj prezentaciji željela bih prikazati neke od smjerova tog istraživanja, kao i neke od rezultata. Omjeri, razmjeri i proporcije, simetrija i asimetrija u oblikovanju odjevnih predmeta, modnih dodataka ili tekstilnog uzorka; geometrija čipke te uzorci u vezu narodnih nošnji; geometrijski likovi kao elementi konstrukcije odjeće; geometrijski oblici i zlatni rez te njihova primjena u kreiranju tekstila, modne kolekcije, odjevnog predmeta ili modnih dodataka… samo su neke od tema o kojima će biti riječi.

    Dan Znanstvenoistraživačkog centra za tekstil 2017. traje cijeli dan, 20. rujna, a na rasporedu je niz predavanja koja se tiču tekstila i njegove tehnologije. Organizator je Tekstilno-tehnološki fakultet.

     barbour 801849 cr
    River Island