Username *
Password *
Remember Me

PAPIROLOGIJA // Galerija ULUPUH // Ilica 13 / 1. kat, Zagreb // 9.1. – 20.1.2020.
Otvorenje u četvrtak, 9. siječnja u 19 sati.

Izlažu: Ana Armano Linta, Veljko Armano Linta, Karaka design (Vesna Karuza i Senija Radić), Ada Kezić, Karla Kocijan, Zrinka Nedeljković, Jadranka Soviček Krpan, Milan Zoričić.

Ana Armano Linta cr
Zrinka Nedeljković


- Živimo u vremenu kada o ekološkoj dimenziji proizvodnje sve više trebaju razmišljati i dizajneri: uz funkcionalnost i izgled koji će se nametnuti u nepreglednoj i šarolikoj ponudi sličnih proizvoda te cijenu koja treba biti konkurentna, trebaju voditi računa o ekološkom otisku proizvodnje, mogućnostima za reciklažu, utrošku energije i dr. Autori i autorice na ovoj izložbi odlučili su istražiti kakve mogućnosti u tom pogledu nudi jedan drevan, ali u svojim suvremenim inačicama i mutacijama i sasvim nov materijal – papir. Papir iz bilježnica, rokovnika, perivi papir, novinski papir... u svom bogatstvu svojih pojavnosti i primjena predmet je njihove istraživačke igre. Svi radovi na ovoj izložbi demonstriraju potencijal papira kao materijala i njegove različite, pa i oprečne likovne kvalitete koje može steći ovisno o oblikovanju i načinu obrade. Papir kao tema izložbe svakako je prilika da se sagledaju njegova svojstva i mogućnosti, preispita naš odnos prema papiru, ali i prema drugim materijalima od kojih su sačinjeni predmeti koji nas okružuju - Maša Štrbac, prilagođeno iz predgovora.

 Ana Armano Linta cr

Ana Armano Linta

Ana Armano Linta cr

Jadranka Soviček Krpan

Ana Armano Linta cr

Kala lampa // Ada Kezić

Ana Armano Linta cr

KARAKA DESIGN

Ana Armano Linta cr

Karla Kocijan

Ana Armano Linta cr
Milan Zoričić

Ana Armano Linta cr
Veljko Armano Linta